เสาร์, 23 มี.ค. 2019
  • default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
You are here: Home ข่าวสาขาวิชา

งานแถลงข่าวเปิดหลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ

วันศุกร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:00 น. ผู้ดูแลระบบ
พิมพ์ PDF

แถลงข่าวเปิด...“หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ” แห่งแรกของไทย

รศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.คมสัน มาลีสี รองคณบดี และผศ.พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ให้สัมภาษณ์กับคณะสื่อมวลชนจาก สทท.ช่อง 11, Thai PBS, Voice TV และผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ในการแถลงข่าวเปิด “หลักสูตรวิศวกรรมป้องกันประเทศ” แห่งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A